De publieke sector koopt jaarlijks voor miljoenen in. Dat vraagt om een professionele aanpak van inkopen, aanbesteden en contracteren. Karel. is dé adviespartner voor inkoop- en contractmanagement voor gemeenten en andere aanbestedende organisaties in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Dit doen wij zonder winstoogmerk, met veel passie en gedrevenheid. Wij werken vanuit het sociaal domein, bedrijfsvoering en het ruimtelijk domein.

Als specialist weten wij precies welke onderdelen belangrijk zijn bij het opstellen van aanbestedingen, contractmanagement en andere inkoopopdrachten. Wij combineren jullie wensen met wettelijke eisen, geven strategisch advies en stellen een sterke uitvraag op. Samen zorgen we voor kwalitatief hoogwaardige documenten, die het selecteren van de juiste inschrijver vergemakkelijkt.

Het kan én moet niet alleen doelmatig en rechtmatig, maar ook efficiënt, duurzaam, lokaal en maatschappelijk verantwoord. De adviseurs van Karel. zijn gedreven om elke opdrachtgever binnen de publieke sector op de juiste wijze te ondersteunen. Wij hechten veel waarde aan open communicatie en krachtige partnerschappen. Ons deskundige advies geven we gevraagd en ongevraagd. Alles om tot het allerbeste eindresultaat te komen.

Samen kiezen we voor kwaliteit!

Ontmoet Karel.

Sociaal domein richt zich op het uitvoering geven aan de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en deels de wet Publieke gezondheid. Hierin werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen aan gezondheid, welzijn en veiligheid.

Bedrijfsvoering van de gemeente faciliteert, stelt kaders en geeft richting aan de primaire processen. Het omvat alle domeinen van Beveiliging, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting.

Ruimtelijk domein werkt aan het creëren, onderhouden, handhaven en beheren van de fysieke leefomgeving voor burgers en bedrijven. Onderwerpen als wonen, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, verkeer en vervoer staan centraal.