Wie is Karel?

Karel. is in 2002 opgericht door 10 kleine en middelgrote gemeenten onder de naam Stichting Inkoopbureau West-Brabant. Het doel was om een professionaliseringsslag te maken van de inkoopfunctie bij de deelnemers en om onderling kennis te delen. Contractmanagement werd al snel als onmisbaar onderdeel toegevoegd aan de specialisaties. Sinds de oprichting heeft de organisatie een flinke groei doorgemaakt en is het werkgebied uitgebreid. Vanaf 2023 is de stichting verdergegaan onder de naam Karel.

Wij zijn Karel.

Karel. gaat verder dan inkoop- en contractmanagement en streeft ernaar om te blijven innoveren en de komende jaren nog meer partners op professionele wijze te ondersteunen. Voor de naam Karel. is bewust gekozen. Het is een echt Nederlandse naam met een rijke symboliek. Zo was Karel de Grote de schutspatroon van de handel. Onder zijn leiding werden handelsnetwerken opgebouwd die verschillende delen van zijn rijk met elkaar verbonden. Deze netwerken hielden zich niet alleen bezig met het uitwisselen van goederen, ze deelden ook ideeën en kennis. Op vergelijkbare wijze streven we er bij Karel. naar om als verbindende kracht en kennispartner op te treden.

Welkom bij Karel. Wij gaan een stap verder voor onze partners, medewerkers en de maatschappij.