Organisatie

De missie en visie van Karel.

Als regionale kennispartner dragen wij door inkoop- en contractmanagement bij aan de doelstellingen van de publieke sector.

Door expertise samen te brengen verbinden wij deelnemers, medewerkers en de markt. Zij vertrouwen erop dat wij, gevraagd en ongevraagd, adviseren vanuit onze deskundigheid.

De drie kernwaarden van Karel.

In het opbouwen van duurzame in- en externe relaties is vertrouwen van essentieel belang. Karel legt de nadruk op eerlijke en open communicatie, zowel binnen de eigen organisatie als met deelnemers en de samenleving. Door het nakomen van beloften, het delen van relevante informatie en het handhaven van ethische standaarden, wordt vertrouwen gecreëerd en behouden.

Als Karel brengen wij verbinding tot stand: niet alleen verbinding tussen de partners en Karel, of tussen de medewerkers onderling, maar ook verbinding richting de markt. Deze verbondenheid stelt Karel in staat om krachtige partnerschappen op te bouwen.

De werkzaamheden en projecten voor onze partners voeren wij weloverwogen en doordacht uit. Dit doen wij met respect voor onze partners, onze collega’s en de markt. Als Karel nemen wij de verantwoordelijkheid voor onze dienstverlening en is er bereidheid om op eerlijke en transparante wijze te communiceren.

Deze drie krachtige kernwaarden zijn een weerspiegeling van de normen en waarden die Karel. zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten hanteert. Ze vormen een leidraad voor het nastreven van een positieve en doelgerichte cultuur, waarin Karel. goed gedijt en kan groeien.