We doen het SAMEN

Recentelijk heeft Karel begeleiding geboden bij de aanbesteding van tijdelijk en extern personeel voor de verschillende organisaties binnen de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. Deze organisaties maken jaarlijks gebruik van extern personeel om hun personeelsbehoeften te vervullen. Het doel van de aanbesteding was om meer grip te krijgen op de inhuur, een efficiënter inhuurproces te organiseren […]

Lees verder >>

Contractstandaarden WMO

Karel is als kennisorganisatie voortdurend bezig om toegevoegde waarde te bieden aan onze deelnemers. Daarbij adviseren wij onze deelnemers onder andere over de diverse contracten vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Eenduidige contractering is hierbij een middel om de administratieve lasten bij de totstandkoming van contracten en de toepassing van de contracten in de dagelijkse […]

Lees verder >>

Laten we het een keer anders doen

‘Laten we het een keer anders doen’, was het idee van de projectleider Joost Verschuren van de gemeente Etten-Leur als verantwoordelijke voor het bouwrijp en woonrijp maken van een locatie in Etten-Leur. Een brainstormsessie met Ruud de Wit, inkoopadviseur bij Karel, was een feit. In plaats van een bestek op te laten stellen door een […]

Lees verder >>

Het niet vaker dan één keer per jaar mogen indexeren is geen disproportionele voorwaarde

De Rechtbank Midden-Nederland heeft recent een uitspraak gedaan waarin zij zich onder andere heeft uitgelaten over de vraag bij wie de risico’s liggen m.b.t. prijsstijgingen en wat een te overziene periode van indexatie is. In casu hebben twee jeugdzorgaanbieders gesteld dat het disproportioneel is dat de prijzen (tarieven) alleen jaarlijks worden geïndexeerd, omdat er volgens […]

Lees verder >>